Kitap

Uluslararası Kitap Bölümü Yazarlığı

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI/SCI-Expanded vb.)

 • Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, "Comparison of Performances of Commercial TWIP and DP Advanced High Strength Steels in Automotive Industry", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 567-578, 2016.

 • S. Kilic, F. Ozturk, T. Sigirtmac, G. Tekin, "Effects of pre-strain and temperature on bake hardening of TWIP900CR steel", J Iron Steel Res Int, 22(4), 361-365, 2015.

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Ilyas Kacar, "Evaluation of Anisotropy by Two Different Tests for TRIP800 Steel", Key Engineering Materials, Vols 622-623, pp 1139-1144, 2014.

 • Ozturk, F., Toros, S., Kilic, S.,   "Effects of anisotropic yield functions on prediction of forming limit diagrams of DP600 advanced high strength steel", Procedia Engineering, Volume 81, Issue C, Pages 760-765, 2014.

 • Toros, S., Kilic, S., Ozturk, F., "The effects of material thickness and deformation speed on springback behavior of DP600 steel", Advanced Materials Research, Volume 264-265, Pages 636-645, 2011.

 • F. Ozturk, S. Toros, S. Kilic, "Tensile Deformation Behavior of AA5083-H111 at Cold and Warm Temperatures", Int. J. Mat. Res., 101 (9), 1172-1179, 2010.

 • F. Ozturk, A. Sisman, S. Toros, S. Kilic, R.C. Picu, "Influence of Aging Treatment on Mechanical Properties of 6061 Aluminum Alloy", Mater Design, 31 (2), 972-975, 2010.

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, "Tensile and Springback Behavior of DP600 Advanced High Strength Steel at Warm Temperatures", J Iron Steel Res Int, 16 (6) 41-46, 2009.

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, Muhammet H Bas, "Effects of Cold and Warm Temperatures on Springback of AA 5083-H111", P I Mech Eng B-J Eng, 223 (4), 427-431, 2009.

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, M. Hakan Bas, Suleyman Kilic, "Evaluation of Tensile Properties of High Strength Steels at Warm Temperatures and Various Strain Rates", Steel research int., 2, 295-300, 2008.

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, "Evaluation of Tensile Properties of 5052 Type Aluminum-Magnesium Alloy at Warm Temperatures", Archives of Materials Science and Engineering, 34 (2), 95-98, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mehmet Fatih DEMİRDÖĞEN, Süleyman KILIÇ, STRESS ESTIMATION IN 5754-H111 ALUMINUM ALLOY AT STRAIN RATE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS, 3. International Conference on Scientific Research, May 3-4, 2023/ Baku.

 • Mehmet Fatih Demirdöğen, Süleyman Kılıç, Fahrettin Öztürk, Sürtünme Karıştırma Kaynağı, 14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Fen ve Mühendislik Bilimleri, 20 - 21 August 2022 Ankara, Türkiye.

 • Mehmet Fatih Demirdöğen, Süleyman Kılıç, Fahrettin Öztürk, H13 Sürtünme Karıştırma Kaynak Takımı Üretı̇mı̇nı̇n Araştırılması, 14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Fen ve Mühendislik Bilimleri, 20 - 21 August 2022 Ankara, Türkiye.

 • Süleyman Kılıç, "YLD2000 akma kriterinde parametre sayısının sonlu elemanlar analiz sonuçlarına etkisi", 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22-23 Kasım 2018.

 • Süleyman Kılıç, "Titanyum alaşımında (Ti-6Al-4V) farklı akma kriterleri ile S kalıpta geri esneme analizi", 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Türkiye, 22-23 Kasım 2018.

 • Süleyman Kılıç, “V kalıpta 7003 serisi alüminyum alaşımıyla geri esneme işleminin sonlu elemanlar analizi”, The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), Nevsehir, Turkey, September 17-19, 2018.

 • Süleyman Kılıç, “7003 serisi alüminyum alaşımında derin çekme işleminin sonlu elemanlar analizi”, The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), Nevsehir, Turkey, September 17-19, 2018.

 • Süleyman Kılıç, Fahrettin Öztürk, Serkan Toros, “Cazacu Barlat (CB2001) akma kriterinin farklı alüminyum alaşımlarında performansının incelenmesi”, II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES CONGRESS 2018), pp:1306- 1314, Nevşehir, Turkey, July 5-8, 2018.

 • Süleyman Kılıç, Fahrettin Öztürk, Serkan Toros, “Çelik, alüminyum ve titanyum alaşımlarında Hu2003 akma kriteri performansının araştırılması”, II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES CONGRESS 2018), pp:1315- 1325, Nevşehir, Turkey, July 5-8, 2018.

 • Süleyman Kılıç, “Farklı alüminyum alaşımlarında YLD2000 ve YLD2003 akma kriterlerinin performansının incelenmesi”, II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES CONGRESS 2018), pp:1326- 1334, Nevşehir, Turkey, July 5-8, 2018.

 • Suleyman Kilic, Ilyas Kacar, Fahrettin Ozturk, Mevlut Sahin, Oguz Erdem, "Effects of Different Pre-Straining on Mechanical Properties of AA7075 Aluminum Alloys", The 18th International Conference on Machine Design and Production, Eskişehir, Turkey, 3 – 6 July, 2018.

 • Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Oguz Erdem, "Investigation of Aluminium Alloy 7075", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, October 25-27, 2017.

 • Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, "Performance evaluations of dynamic flow curve models for TWIP900 steel", 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), Nevsehir, Turkey, October 11-13, 2017.

 • Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, "Evaluation of Mathematical Models Performances in XRD Analysis for Determination of Volumetric Ratios of Phases", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

 • Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, Ilyas Kacar, "Experimental and Finite Element Analysis of Erichsen Test for TWIP900 Steel", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC), Adana, Turkey, 26-28 October 2016.

 • Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, "Recent Trends of Application of Advanced High-Strength Steels in Automotive Industry to Enhance Sustainability", The 16th International Conference on Machine Design and Production, Izmir, Turkey, June 30-July 03 2014.

 • Ozturk, F., Toros, S., Kilic, S.,   "Effects of anisotropic yield functions on prediction of forming limit diagrams of DP600 advanced high strength steel", International Conference on Technology of Plasticity, ICTP 2014, Japan, 2014.

 • Serkan Toros, Suleyman Kilic, Fahrettin Ozturk, "The Effects of Material Thickness and Deformation Speed on Springback Behavior of DP600 Steel", International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT2009), Kuala Lumpur, Malaysia, 26-29 October, 2009,

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, Suleyman Kilic, "Evaluation of Tensile Properties of 5052 Type Aluminum-Magnesium Alloy at Warm Temperatures", 12th International Materials Symposium, Denizli, Turkey, 15-17 October 2008.

 • M. Alkan, F. Ozturk, S. Toros, S. Kilic, "Springback Evaluation Of 5052-H32 Aluminum-Magnesium Alloy", 9th International Conference on Technology of Plasticity (ICTP 2008), Gyeongju, Korea, September 7-11 2008.

 • Fahrettin Ozturk, Serkan Toros, M. Hakan Bas, Süleyman Kilic, "Evaluation of Tensile Properties of High Strength Steels at Warm Temperature and Various Strain Rates", 12th International Metal Forming Conference, Krakow, Poland, 21-24 September 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Suleyman Kılıç, Fahrettin Ozturk, "Otomotiv Endüstrisinde TWIP Çeliklerin Geleceği", OTEKON 2016, 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 23 – 24 Mayıs 2016, Bursa.

 • Fahrettin Öztürk, Serkan Toros, Süleyman Kılıç, M. Hakan Baş, "5083-H111 Alüminyum Magnezyum Alaşımının Geri Esneme Özelliğinin Sıcaklıkla Değişimi", Çukurova Üniversitesi 30.Yıl Sempozyumu, Adana, 16-17 Ekim 2008.

 

 

 

 

 

 

Tezler

 • KILIÇ, S., "DP600 Çeliğinin Geri Esneme Davranışının İncelenmesi", Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2009.

 • KILIÇ, S., "TWIP Çeliklerde Ikizlenme Mekanizmasinin Mekanik Özelliklere Etkisinin Incelenmesi",  Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, 2016.
 
Güncelleme: 05.04.2024