SCI yayın 2021

27.11.2021 19:20

"Sonlu elemanlar analizlerinde optimizasyon yöntemi ile pekleşme model katsayılarının belirlenmesi" isimli yayınımız kabul aldı.