Türü Konu    Görev Tarih Bütçe Durum
Üniversite BAP- Hızlı Destek (A4) Malzemelerde geri esnemeye etki eden parametrelerin incelenmesi ve optimizasyonu Yürütücü    22.02.2023-... 10.000 TL Sürüyor
Üniversite BAP- Hızlı Destek (A4) Alüminyum alaşımlarında sürtünme karıştırma kaynağının mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi Yürütücü 21.04.2022-
20.04.2023
8.000 TL Tamamlandı
Üniversite BAP- Hızlı Destek (A4) 7075 serisi alüminyum alaşımlarında T6 ve O temperleri için şekillendirilebilme sınır diyagramlarının karşılaştırılması Yürütücü 02.03.2018-
06.03.2019
3.492 TL Tamamlandı
Üniversite BAP- Küçük ölçekli araştırma projeleri (A3) 7075 serisi alüminyum alaşımlarında yaşlandırma işleminin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi Yürütücü 17.03.2017-
17.01.2018
15.449 TL Tamamlandı
Üniversite BAP- Küçük ölçekli araştırma projeleri (A3) Elektro Erozyon ile işlemde delik delme için melez bir yöntemin geliştirilmesi        Araştırmacı    17.03.2017-
17.01.2018
16.767 TL Tamamlandı