1) 7075 serisi alüminyum alaşımlarında yaşlandırma işleminin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi, Yürütücü (Ahi Evran Üniversitesi BAP).

2) Elektro erozyon ile işlemede (EEİ) delik delme için melez bir yöntemin geliştirilmesi, Araştırmacı (Ahi Evran Üniversitesi BAP).

3) 7075 serisi alüminyum alaşımında T6 ve O temperleri için şekillendirilebilme sınır diyagramlarının karşılaştırılması, Yürütücü (Ahi Evran Üniversitesi BAP).

4) AA6082 alaşımlarında yaşlandırmanın mekanik özellikler üzerine etkilerinin incelenmesi, Araştırmacı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BAP).