SCI yayın (2020)

29.04.2020 15:22

 "Analysis of yield criteria and flow curves on FLC for TWIP900 steel" isimli yayınımız Experimental Techniques dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edildi.