1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016)

02.11.2016 13:47

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan iki adet tebliğ.