Mekanik Özellikler

 

Özellik

Nasıl Belirlenir

Neye etki eder

Nelerden etkilenir

    n

 

log-log diyagramında gerçek gerilme-uzama eğrisinin eğimi, veya istatistiksel programlarla fit etme.

Yüksek gerilmelerde kırışma olmadan gerdirebilirlik, düşük gerilmelerde burkulma , düzgün uzama, n arttıkça geri esneme azalır. n arttıkça şekil verilebirlik artar, n yükseldikçe kayma mekanizması zorlaşır.

Tane büyüklüğü, İstif hata enerjisi, akma mukavemeti, sıcaklık, Kimyasal kompozisyon ve soğuk deformasyon miktarı, deformasyon hızı arttıkça düşer

 

    K

K değeri arttıkça malzemenin daha mukavemetli hale gelir, K değeri arttıkça geri esneme artar.

K arttıkça şekil verilebilirlik düşer.

 

    r

 

 

Genişlik teki gerinimin kalınlıktaki gerinime oranı  

Derin çekilebilirliğini, anizotropik davranış, kırışıklık, kulak oluşumu

Deformasyon derecesi, İstif hata enerjisi, tavlama sıcaklığı, Kimyasal kompozisyon

    m

 

 

Gerdirilebilirlik, haddeleme, tel çekme, düzgün uzama miktarını artırır. m değeri yüksekse büzülmeyi geciktirir. Mukavemet yükseldikçe m düşer. m sıcaklıkla birlikte artar.

 

 

Sıcaklık, SFE, gerilme ve gerilme hızı

 

m=1; cam gibi akma olur.

m<0.1; gevrek

0.3

m>0.5;süper plastik

    E

Elastik bölgenin eğimi.                                      ( Akma nok.%80-%60 arası)

Geri esneme, Burkulma ve kırışma

SFE, tavlama sıcaklığı, kimyasal kompozisyon, Sıcaklık arttıkça düşer

    σ0.2

Eğrinin %0.2 lik kesişim.

Sürekli akmada standart için.

Geri esneme, düşük gerilmelerde pekleşme davranışı, burkulma ve kırışma

Tane büyüklüğü, kimyasal kompozisyon, elastisite modülü, deformasyon hızının artmasıyla artar çünkü rekristalizasyon olayının yeteri kadar hızlı olmamasından.

    UTS

Mühendislik gerilmesindeki maksimum nokta

Pekleşme davranışı, düzgün uzama, geri esneme

Tane büyüklüğü, kimyasal bileşim, deformasyon derecesi

    U.Elg.

Maksimum yükteki uzama karşılık

Pekleşme davranışı

Kimyasal kompozisyon, SFE,

Geri esneme

 

Deneysel

Nihai ürün geometrisine

 

 

n değeri arttıkça geri esneme azalır, K değeri arttıkça geri esneme artar, Elastisite modülü, Akma mukavemeti, Çekme mukavemeti, kalınlık arttıkça geri esneme azalır, sıcaklık arttıkça geri esneme azalır

 

 

 

    SFE

YMK yapılarda istifleme sırasında oluşan yüzey hatasıdır.                                 Birimi miliJoule/m2

Yüzey hata enerjisi ( mili Joule/m2)

-İstif hata enerjisi(SFE): Al (˜180), Cu (˜ 75), Mg (˜ 125)

-İkiz sınırı enerjisi

-tane sınırı enerjisi